Powrót na stronę startową

Karol B. Janowski, prof. zw. dr hab.

Doświadczenia zawodowe 
Przebieg pracy zawodowej

Aktywność zawodowa, sięgająca 1959, zakończona w 2020 r. w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie (do 2019 r. - Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania).

Wcześniej: w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (w: Katedrze Politologii, Instytucie Politologii, Wydziale Poitologii i Stosunków Międzynarodowych), Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Wyższej Szkole Studiów Międzynarodowych w Łodzi, Uniwersytecie w Białymstoku (Wydział Historyczno-Socjologiczny), Prywatnej Wyższej Szkole Businessu i Administracji w Warszawie (dyrektor Biura Badań Strategicznych), na Wydziale Zarządzania i Administracji Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach (kierownik Zakładu Teorii Polityki Instytutu Nauk Politycznych); docent w Polskiej Akademii Nauk (Instytut Studiów Politycznych i Instytut Nauk Politycznych) oraz Instytucie Badań Problemów Młodzieży (kierownik Zakładu Badania Warunków Życia i Pracy Młodzieży); adiunkt w Akademii Nauk Społecznych w Warszawie, adiunkt w Instytucie Podstawowych Problemów Marksizmu-Leninizmu (opracowania naukowe, w tym ekspertyzy), publicysta w Wydawnictwie Współczesnym w Warszawie (szef Działu Ideologicznego w red. "Nowe Drogi") oraz adiunkt w Instytucie Nauk Społecznych Politechniki we Wrocławiu.

Zainteresowania i doświadczenia naukowo-badawcze

 • Historia najnowsza; teoria polityki i socjologia stosunków politycznych (Dzieje PPS na Dolnym Śląsku w latach 1945-1948; Ossolineum, 1978) oraz funkcjonowanie polskiego systemu politycznego, mechanizmy organizowania i sprawowania władzy politycznej (PWN, 1989).
 • Kierowanie badaniami warunków życia i pracy młodzieży (1986-89).
 • Analiza genezy oraz przebiegu i skutków przeobrażeń społeczno-politycznych w Polsce (monografie z 1992, 1995, 1996, 1998, 2003 i 2004).
 • Problemy kultury politycznej we współczesnej Polsce.
 • Zagadnienia metodologii badań zmiany politycznej w Polsce.

Dydaktyka

W zakresie: historia powszechna; historia myśli społeczne; najnowsza historiapolityczna Polski; filozofia; logika; socjologia stosunków politycznych; teoria polityki.

Przedmioty wykładane na podstawie oryginalnych programów:

 • "koncepcje ustrojowe w Polsce po 1989 r.";
 • "lobbying w życiu publicznym";
 • "marketing polityczny";
 • "najnowsza historia polityczna Polski";
 • "organizacja kampanii wyborczej";
 • "organizacje pozarządowe";
 • "socjologia polityki";
 • "teoria polityki";
 • "teoria zmiany politycznej (przypadek Polski i krajów Europy Środkowo-Wschodniej)";
 • "wprowadzenie do teorii politykii".

Członkostwo w organizacjach, towarzystwach i komitetach naukowych

 • Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych - od 1968. W okresie 1988-1992 sekretarz generalny.
 • Światowa Rada Badań nad Polonią.