Powrót na stronę startową

Karol B. Janowski, prof. zw. dr hab.

Wykształcenie 
 
  • Liceum Ogólnokształcące w Kowarach (1959); 
  • mgr historii (Wydział Filozoficzno-Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego), 1966; 
  • dr nauk humanistycznych (Wydział Filozoficzno-Historyczny UWr), 1971; 
  • dr habilitowany nauk politycznych (Akademia Nauk Społecznych w Warszawie), 1985; 
  • profesor nauk humanistycznych; nominacja Prezydenta RP, 2001.
  • OD KOWAR SIE ZACZELO.pdf

    O K. B. JANOWSKEGO PRZYGODZIE NAUKOWEJ.pdf