A jak mi się praca znudzi...

Karol B. Janowski, prof. zw. dr hab.

A jak mi się praca znudzi... Polska 
W Lasach Kabackich
Nowy Świat
Oddech miasta
Alma Mater Wratislaviensis...
...jej absolwent
Universitas Jagellonica Cracoviensis
W knajpie na Kaziemierzu
Ku Śnieżce
...ku Kowarom
...kiedyś połączenie ze światem
Kolei żal...
Po :dywanach"...hotel
Kaplica św. Anny
Urok Kowar...
...
...
...
...
...
...
...
Kurozwęki
...
Rytwiany
...
Ona...i uduchowiony