Powrót na stronę startową

Karol B. Janowski, prof. zw. dr hab.

Najważniejsze publikacje 
Źródła i przebieg zmiany politycznej w Polsce (1980-1989)
Toruń (wyd. I i II) 2003 i 2004

Źródła i przebieg zmiany politycznej w Polsce (1980-1989) Książka Źródła i przebieg zmiany politycznej w Polsce (1980-1989) zawiera analizę przeobrażeń politycznych w Polsce, sięgających początku lat osiemdziesiątych. W obszarze refleksji znalazły się geneza, przebieg, dynamika i skutki zmiany (transformacji, tranzycji, przejścia) politycznej oraz jej istota i natura (przypadek czy prawidłowość?), cechy ogólne i szczególne.

Okres 1980-1989 r. okazał się - doprawdy trudno ukryć - wielce frapującym pod względem poznawczym. Książka nie jest pracą historyczną, jakkolwiek świadomość wymagań warsztatu historyka była nieprzerwanie obecna w toku "wadzenia się" z materiałem, stanowiącym tworzywo rozważań. Splatają się w niej podejścia właściwe różnorakim dyscyplinom zorientowanym na badanie polityki w jej wielorakich aspektach - historii politycznej, filozofii, teorii i socjologii polityki, psychologii politycznej, naukom prawnym etc. Autor stawał przed wyzwaniami, które są udziałem każdego, kto analizuje fakty czy procesy nie w pełni poddające się procedurze wyjaśniania, które nadal podlegają dynamice stawania się...

Źródła i przebieg zmiany politycznej w Polsce (1980-1989), plik 4MB