Powrót na stronę startową

Karol B. Janowski, prof. zw. dr hab.

Najważniejsze publikacje 
Kultura polityczna Polaków.
Pomiędzy integracją a konfliktem.

Warszawa 2020

Kultura polityczna Polaków

Opinie o książce

Twórczość Karola B. Janowskiego charakteryzuje odważne, indywidualistyczne podejście do szczególnie trudnych, będących często przedmiotem żywej dyskusji, rozbieżności i konfrontacji. Nie jest skłonny ulegać presji powszechnych opinii, potocznych sądów, wymogom „poprawności politycznej” ani zmiennym koniunkturom „obowiązujących” poglądów upowszechnianych w danym czasie i w danym środowisku. Odwołuje się natomiast do swoich samodzielnie i rzetelnie prowadzonych badań zródłowych, do bogatej faktografii i interdyscyplinarnej literatury naukowej. Formułuje swoje tezy i hipotezy w wielu ważnych kwestiach świadomie kontrowersyjnie, „pod prąd” tzw. prawd oczywistych, stereotypów i uproszczeń. Wszystkie te cechy warsztatu naukowego Karola B. Janowskiego, które osobiście uważam za cenne w pracy uczonego, w pełni można odnalezć w recenzowanej pracy.
Z opinii prof. zw. dr. hab. Krzysztofa Pałeckiego

Książka charakteryzuje się przejrzystą strukturą, odzwierciedlajacą zamysł klarownego wywodu łączącego rekapitulacje wiedzy nt. kategorii, definicji oraz metodologii badań kultury politycznej z „autorskim” jej ujęciem. Refleksje zawarte w opracowaniach każą dostrzegać dynamikę kultury politycznej, jej związek z przeobrażeniami systemu politycznego, postęp… ale i regres.
Z opinii prof. zw. dr. hab. Marcelego Kosmana

Plik pdf do pobrania: Kultura polityczna Polaków. Pomiędzy integracją a konfliktem.