Powrót na stronę startową

Karol B. Janowski, prof. zw. dr hab.

Najważniejsze publikacje 
Kultura polityczna Polaków. Przemiany, diagnozy, perspektywy.
Redakcja naukowa i opracowanie Karol B. Janowski
Wydawnictwo "Adam Marszałek".Toruń 2010.

ŹKultura polityczna PolakówZe wstepu:

Przedmiotem analiz zawartych w tomie, których autorami są przedstawiciele róznych, nierzadko odległych dyscyplin uczyniono różnorodne aspekty kultury politycznej w ogóle, a Polaków w szczególności. Z natury zastosowane narzędzia badawcze wykazują róznorodność, wszak za sprawą autorów są osadzone w filozofii, politologii, prawie, historii oraz socjologii polityki...i muzykologii. W rezultacie poddano wielostronnemu i wieloczynnikowemu oglądowi kulture polityczna Polaków w trakcie jej stawania się.

Zawartość:
KAROL B. JANOWSKI: Kultura polityczna Polaków u progu XXI w.;
MARIAN ORZECHOWSKI: Metamorfozy polskiej kultury politycznej;
KAZIMIERZ DZIUBKA: Wartość użytkowa podmiotowości jednostek w procesie kształtowania się kultury obywatelskiej;
AGNIESZKA PAWŁOWSKA: Wielopodmiotowość decydowania wyzwaniem dla kultury politycznej Polaków;
JERZY JASKIERNIA: Kultura prawna Polaków a aksjologia Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej;
MARCIN KLEINOWSKI: Kultura konsensusu w Unii Europejskiej. Mit czy rzeczywistosc?;
AGNIESZKA KASIŃSKA-METRYKA: Kultura polityczna młodych Polaków - mity i fakty;
MACIEJ BIAŁAS: Pieśni Kratosa, czyli o związkach muzyki z polityką. Przyczynek do rozważańn na temat obecności muzyki w polityce i polityki w muzyce;
PAWEŁ STACHOWIAK: Kościól katolicki a kultura polityczna współczesnego społeczeństwa polskiego;
ALFRED LUTRZYKOWSKI: Samorząd terytorialny i spoleczność lokalna a wzorce demokratycznej kultury politycznej;
SŁAWOMIR BARTNICKI: Kulturowy kontekst zachowań korupcyjnych. Casus Podlasia;
J. PAWEŁ GIEORGICA: Solidarność dla przyszłości.

Ksiazka dostepna na: www.marszalek.com.pl